Liên hoan tổng kết 6 tháng đầu năm 2024

MỤC LỤC

Nhà Việt Group liên hoan tổng kết 6 tháng đầu năm

Nhằm đánh giá lại những thành tựu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 và đề ra kế hoạch cho những tháng tiếp theo, Ban Giám